Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Tìm hiểu thêm về cách KITNEXT thu thập và sử dụng dữ liệu cũng như các quyền của bạn với tư cách là người dùng KITNEXT.

Dưới đây là một tóm tắt về nội dung của chính sách này.

1. Cam Kết Bảo Mật và Tin Tưởng

 • KITNEXT đánh giá cao sự tin tưởng của người dùng và cam kết bảo mật thông tin tài khoản.
 • Cam kết sử dụng thông tin một cách hợp lý và có cân nhắc để cung cấp trải nghiệm và thông tin Deal chất lượng cho cộng đồng.

2. Chính Sách Bảo Mật

1. Thu Thập Thông Tin

 • Đăng ký tài khoản yêu cầu cung cấp thông tin như email, họ tên, ngày sinh.
 • Thông tin đăng ký hỗ trợ việc xác minh tài khoản và cung cấp trải nghiệm đầy đủ tính năng.

2. Sử Dụng Thông Tin

 • Mục đích thu thập thông tin bao gồm việc xây dựng cộng đồng độc lập và cung cấp tiện ích cho người dùng.
 • Sử dụng thông tin để gửi thông báo chất lượng và giải quyết vấn đề, tranh chấp liên quan đến sử dụng trang web.

3. Chia Sẻ Thông Tin

 • Cam kết không bán, trao đổi thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp cụ thể được mô tả.
 • Chia sẻ thông tin chỉ trong trường hợp bảo vệ quyền lợi và tài sản.

3. Bảo Mật Thông Tin

 • Khuyến khích người dùng bảo vệ thông tin cá nhân, đặc biệt là password khi sử dụng máy tính chung.
 • Cam kết không cố ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại.

4. Liên Hệ và Góp Ý

 • KITNEXT chú trọng đến quyền lợi của người dùng và khuyến khích liên hệ nếu có thắc mắc hoặc đề xuất liên quan đến Chính Sách Bảo Mật.

Lưu ý:

 • Chính Sách Bảo Mật chỉ áp dụng cho kitnext.com & kitnext.vn.
 • Có thể có thay đổi để phù hợp với cộng đồng và sẽ được thông báo khi có sự thay đổi.

Chính Sách Bảo Mật của KITNEXT nhấn mạnh cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng thông tin một cách đáng tin cậy để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho cộng đồng người dùng.