Bộ phương tiện truyền thông

Truyền Thông nhận dạng thương hiệu cùng chúng tôi

Lấy tài nguyên thương hiệu KITNEXT chính thức của chúng tôi và tìm hiểu về nguyên tắc sử dụng.

KITNEXT Brading

Tên của thương hiệu

Cái tên KITNEXT xuất phát từ KIT ( có nghĩa là công cụ ). Nhưng trong từ KIT có từ IT có nghĩa là công nghệ. KIT NEXT có thể được gọi là công cụ tiếp theo hoặc công nghệ kế tiếp.

Logo của chúng tôi

Chúng tôi đã cung cấp các phiên bản vector của logo và nhãn hiệu của chúng tôi cho một số mục đích sử dụng nhất định được liệt kê bên dưới.

Làm ơn đừng làm điều này

Không sử dụng những biểu tượng đồ họa này để xây dựng thương hiệu cho trang web hoặc ứng dụng của riêng bạn.

Không thao túng các biểu tượng đồ họa hoặc ngụ ý tài trợ, chứng thực hoặc liên kết sai với KITNEXT.

Không sử dụng bất kỳ nội dung hoặc hình ảnh từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép rõ ràng.

Bằng mọi cách hãy làm điều này

Sử dụng những biểu tượng đồ họa này để liên kết đến.

Sử dụng những biểu tượng đồ họa này khi đề cập đến KITNEXT trong một bài viết hoặc trong bản in.

Sử dụng những biểu tượng đồ họa này để quảng bá hồ sơ KITNEXT của bạn.

.background {
background-color:linear-gradient(90deg,#4242FF,#2288FF)!important;
}
<animationid=”Logo”>
translation to left
</animation>
function animation() { animation ? 'left' : 'right' }